ParaMáx / Máxima Vitaal

paramaxParaMáx is een onderdeel van Máxima Vitaal BV en ontstaan uit Máxima Medisch Centrum. ParaMáx is de schakel tussen lokale zorgverlener en ziekenhuis.

ParaMáx gaat -de naam zegt het al- voor het maximale, voor maximale levenskwaliteit. Mensen helpen om hun mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten. Dat is wat ons drijft. Daarom willen we de beste zijn. Als het gaat om paramedische zorg durven wij te zeggen dat we de best passende zorg bieden op het gebied van fysiotherapie, diëtetiek, logopedie en ergotherapie. Als nabehandelaar voor ziekenhuizen hebben we veel ervaring met de meer gecompliceerde behandelingen. Hiervoor verwijzen specialisten en lokale zorgverleners zoals huisartsen of fysiotherapeuten regelmatig naar ons door.

Als expertise centrum zijn we daarom dé schakel tussen de patiënt, lokale zorgverleners en ziekenhuis.

REQU Business Solutions levert de controller voor de organisatie. De opdracht omvat onder meer;

  • Het maandelijks verzorgen van (financiële) rapportages
  • Adviseren van directie en leiding FCI
  • Het voorbereiden en verzorgen van facturatie niet klinische verrichtingen / producten, het aanleveren van alle noodzakelijke administratieve zaken ten behoeve van correcte maandafsluiting en (interne) doorbelastingen.
  • Zorgen voor efficiënte werkwijze, vastlegging processen voor zover noodzakelijk en beschrijving AO-IC
  • Begeleiden, opleiden en controleren van administratieve medewerk(st)er(s) Maxima Vitaal BV

De duur van de opdracht was een half jaar.

Door overname van alle aandelen door Maxima Medisch Centrum en andere positionering van Maxima Vitaal is aansluitend een vervolg opdracht aan REQU Business Solutions gegeven. De werkzaamheden omvatten onder andere;

  • Overdracht van de werkzaamheden met betrekking tot de financiële administratie en Control taken van Maxima Vitaal B.V.
  • Ondersteuning en advies bij vragen ten behoeve van de reorganisatie Maxima Vitaal.
  • Tot aan de daadwerkelijke overdracht het voorbereiden en verzorgen van facturatie niet klinische verrichtingen / producten, het aanleveren van alle noodzakelijke administratieve zaken ten behoeve van correcte maandafsluiting en (interne) doorbelastingen.
  • Tot aan daadwerkelijke overdracht het maandelijks verzorgen van de reguliere rapportages voor (interim) management Maxima Vitaal.

De opdracht is voor de duur van 2 maanden.